top of page
חיפוש

תקנות הנגישות נדחונגישות
בתמונה האייקון החדש שעיצבו עמותת נגישות ישראל ושי שגיא לסימון אתרים מונגשים.

שוב מקלים ראש בבעלי המוגבלויות ולא בפעם הראשונה, וללא כל רגישות, ממזערים את תקנות הנגישות.


ראוי לציין כי תקנות הנגשת האתרים היו אמורות להכנס לתוקף כבר לפני שנה, באוקטובר 2016 , אך נדחו בשנה נוספת ע"י ועדת העבודה והרווחה ונקבעו להכנס לתוקף השנה ב- 26.10.17תקנות הנגישות נדחו


באופן לא מפתיע שלח איגוד האינטרנט הישראלי לחבריו מכתב בו בישר כי העביר לאישור הכנסת אתמול (15.8.17) טיוטה סופית של התקנות, הכוללת סידרה של הקלות מהותיות בנושא הנגשת האתרים.

הטיוטה כוללת, לשון המכתב: "סדרה של שינויים משמעותיים והקלות בדרישות המוטלות על בעלי האתרים. עד אישור השינויים".

ואלה הן ההקלות, שהאיגוד מצפה לאישורן בכנסת בתקופה הקרובה:

1. פטור מהנגשה לבעלי אתר אינטרנט קיים עם מחזור כספי של עד מיליון שקל בשנה

בעלי אתר אינטרנט קיים שהמחזור הממוצע שלהם בשלוש השנים האחרונות נמוך מ- 1,000,000 (מיליון) שקלים לשנה יקבלו פטור אוטומטי מהנגשה.

2. פטור מהנגשה למי שאינו יכול להנגיש אתר בשל מגבלות טכנולוגיות

כאשר התשתית או הממשק הטכנולוגי של האתר אינם מאפשרים ביצוע התאמות נגישות, יינתן פטור לתקופה של שלוש שנים, עם אופציה להארכה של שלוש שנים נוספות.

3. מניעת הגשת תביעה באופן אוטומטי

בעלי אתר יקבלו הודעה על הפרה ודרישה לתיקונה. תביעה תוגש רק אם בעל האתר לא תיקן את ההפרה תוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה.

4. רק גופים גדולים יחוייבו בהנגשת סרטוני וידאו או אודיו

כל אתר שלא שייך לרשות ציבורית או שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינם עולים על 5 מיליון ש"ח בשנה יהיה זכאי לפטור מהנגשת סרטונים.

5. הנגשת מסמכים נדרשת רק למסמכים שהוכנו ע"י בעל האתר מרגע אישור התקנות והלאה.

ראוי לזכור כי התקנות אמורות לעשות צדק, להשוות ולהקל על אוכלוסייה גדולה ומגוונת של נכים ובעלי מוגבלויות, בהם: כבדי ראייה, כבדי שמיעה, מוגבלי תנועה, בעלי לקויות למידה ועוד רבים אחרים.

על תקנות הנגישות, הידועות בכינוי תקנה 35, אחראית נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

הבהרה חשובה: החוק בישראל קובע כי אתרים שהוקמו מיום 25/10/15 מחוייבים להיות נגישים. תקנה 35 מתייחסת להנגשת אתרים ויישומים שהוקמו לפני 25.10.15


ואם יש לך צורך בהנגשת האתר שלך - אני אשמח לבצע זאת עבורך.

12 צפיות0 תגובות

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page