top of page

אתרי מסחר מסוגים שונים -  eCommerce Sites

אתרי מסחר מציעים ומוכרים מגוון מוצרים פיזיים ודיגיטליים, ועוד מכלול שלם של שירותים בהם: סדנאות, קורסים, שיעורים, אירועים, טיפולים ועוד.

בתהליך פיתוח אתר מסוג זה, חשוב לי מאד להתייחס לחוויית משתמשי הקצה שלך. להבין כיצד יוכלו הלקוחות הפוטנציאלים שלך להנות גם משלבי רכישה נוחים וברורים, כדי שלא ינטשו את הקניה. 

שלבי התכנון של אתר מסוג זה, מחייבים התייחסות אישית לצרכים שלך, למטרות שלך וכמובן לסוג המוצר או השירות שהצעת למכירה. הקפדה על אבטחת אתר מירבית, למניעת פריצות וגניבות. ולצד אלה איפיון וניטור הלקוחות הפוטנציאלים שלך - מה הרגלי הגלישה שלהם, ולא פחות חשוב מה הם הרגלי הצריכה והרכישה שלהם.

יש המון אתרי מסחר ברשת אבל ... אין אתר אחד שמתאים לכולם. עסקים שונים משווקים ומוכרים באופן שונה לכל לקוח.

bottom of page