top of page

עורקבי תשמישי קדושה

עורקבי תשמישי קדושה

עבודת ה-SEO לא דומה לתהליך ייצור תפילין, או יצור תשמישי קדושה, אבל גם כאן צריך לעבוד באופן זהיר, למדוד ולנטר. לדבוק במטרות. לדייק את הנתיבים, כדי להגיע לשערי הרשת.


האתר של משפחת עורקבי - המכון להוראה והפצת תשמישי קדושה [אין להם פרופיל ברשתות החברתיות] מלכתחילה עוצב מקסים, אבל פה ושם היו אבני נגף שהיה צריך להסיר. אלמנטים שהיה צריך לתקן ולמרק. רכיבים שלא תפקדו כראוי.


כשהשלמנו את העבודה, גילינו תקלה משונה, שגרמה לאלמנטים להתמקם על פני האתר באופן לא הגיוני. שירות התמיכה של וויקס סייע בתיקון התקלה. 


עכשיו האתר שלהם דואה בנתיבי הרשת, ויש להם בהחלט מוצרים נהדרים שהם מייצרים בחוכמה, ביראה ובאדיקות רבה. 


אי אפשר שלא להתפעל מתשמישי הקדושה המרהיבים שמייצרת המשפחה כבר דורות רבים, מאז הגיע אבי המשפחה, הרב יוסף עורקבי שליט"א, לירושלים, וקבע בה את משכנו ומפעלו.


השבוע גמרנו לבצע את התיקונים. ושלחנו את האתר שלהם לדאות בנתיבי הרשת. גוגל התרגש. וגם אני.

bottom of page