top of page
רקע

הרצאה בנושא כתיבה מניבה ברשת

משך המפגש:

הרצאה 1.5 שעות

המחיר:

הרצאה בנושא כתיבה מניבה ברשת

הרגלי הקריאה של הגולשים.


נעקוב אחר ההיסטוריה של הטקסט.

נתחקה אחר גלגולו של הטקסט בזירות השונות.

ונקנח בהבדלים בין כתיבת מלל באון ליין לכתיבה באוף ליין.


המפגש מאיר נקודות שינוי ומפגש בין החברה האנושית למילה הכתובה.

1,250 ₪

הרגלי הקריאה של הקוראים בעידן הדיגיטלי

bottom of page