top of page

העולם הדיגיטלי בגובה העיניים

ההרצאות מתאימות לקהל מגוון - מקומות עבודה, מנהלים בארגונים, ראשי צוותים וגם לאנשים פרטיים / קבוצות פרטיות.

חלק מהמפגשים ניתן לקיים גם במסגרת ביה"ס לילדים (מגיל 9) ולהורים.

​​

לא נדרשת בקיאות של המשתתפים בתחום.

ניתן לקיים מפגשים פרונטליים או מקוונים.

מאתגר ומורכב להחזיק קהל בזום או במפגש פיזי. במיוחד קהל שאלה הם לא חייו, והעולם הדיגיטלי זר ואולי גם מוזר לו. 

כמדריכה מוסמכת מטעם חברת וויקס, אני משלבת בהדרכות ובהרצאות [כמו גם במאמרים שלי] חומרים וסיפורים מחיי היומיום שלנו, ו"מחברת" אותם להתנהלות הדיגיטלית, ולהשפעתו של העולם הדיגיטלי עלינו, לטוב ולרע.

הסיפורים והתיאורים שאני מביאה "מתחברים" להיגיון, מחברים את האנשים לדיגיטציה הקסומה. ומאפשרים להם להבין את "כללי המשחק" וההתנהלות ברשת.

חשוב לי להנגיש ולהגיש את המידע באופן ש"עושה שכל" וחשק לאנשים ומרתק אותם אליו.


אני מרצה ומלמדת במכללות, באירגונים, בבתי ספר, וגם אנשים פרטיים. ותמיד משמח אותי לראות את הברק והניצוץ בעיניים, של אנשים, שאחרי שיעור או שניים מדלגים ברגל קלה מעל משוכת הפחד ונוסקים לגבהים חדשים. אנשים שהעולם הזה הפחיד אותם, ועכשיו הוא מסעיר את דימיונם.

אפשר להזמין קורסים, הדרכות והרצאות בנושאי העולם הדיגיטלי וההתנהלות העסקית ברשת לכנסים ולפורומים עסקיים ופרטיים, באופן פיזי או מקוון.

הרצאות והדרכות בנושאי ההתנהלות ברשת 

תג וויקס - דפנה לוי מדריכה מוסמכת לבניית אתרים

מדריכה מוסמכת מטעם חברת Wix להדרכה

bottom of page