top of page
רקע

הדרכה - עקרונות הכתיבה האסטרטגית ברשת

משך המפגש:

הדרכה 1.5 שעות

המחיר:

הדרכה - עקרונות הכתיבה האסטרטגית ברשת

הרגלי הקריאה של הגולשים

איך מוצאים נושאים לכתיבה? 

טכניקה סגנון וכישרון 

מקורות מידע ברשת

טקטיקות ווריאציות שונות לכתיבת תוכן

איך גורמים לאלגוריתמים של מנועי החיפוש לחשוף את הטקסטים שלנו?

עקרונות הכתיבה האסטרטגית ויתרונותיה על פני הכתיבה השיווקית.


750 ₪

ההבדלים המהותיים והמובהקים בין כתיבה שיווקית לכתיבה איסטרטגית ואיך ניתן לרתום את הטקסט, גם באין כשרון כתיבה, לאפקטיבי ולהניע ולגרום למעורבות של הקהל

bottom of page