top of page
רקע

מפגש בנושא גוגל אשמאי זקן עיוור

משך המפגש:

הרצאה 1.5 שעות

המחיר:

מפגש בנושא גוגל אשמאי זקן עיוור

נדבר על קידום (אורגני - SEO) ברשת - איזו תועלת צומחת למנועי החיפוש?
איך קשורה ההנגשה לבעלי מוגבלויות לקידום האורגני שלנו?

מה אנחנו צריכים לעשות ולמה? 

מה איכפת לנו מגוגל?

למה אנחנו צריכים את זה? במה זה מועיל לנו?

וגם כמה טיפים וכלים למיקסום הקידום ברשת

1,800 ₪

מה זה קידום (אורגני - SEO) ולמה מעניקים לנו מנועי החיפוש את הקידום ברשת בחינם?

bottom of page