top of page
רקע

מפגש בנושא משבר תשומת הלב

משך המפגש:

הרצאה 1.5 שעות

המחיר:

מפגש בנושא משבר תשומת הלב

שינויים שחלו בחיינו בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות. ואיך מדביקים פערים?.


השתלטותם של מנועי החיפוש והאלגוריתמים עלינו ועל התפיסה הקוגנטיבית שלנו, כחברה וכפרטים.

נדבר על החיים בעולמות מקבילים, על אובדן השליטה מול גלי המידע השוטפים אותנו מכל עבר.
על החיבוק החם של הרשת, תחושת השייכות החברתית, מול סיפוק צרכינו המיידיים.

שיחה כנה על היתרונות והחסרונות שגרם המרחב האינטרנטי לביטחון האישי ולדימוי העצמי שלנו.

1,500 ₪

התמורות שחלו בחיינו בעידן הדיגיטלי.

bottom of page