top of page
רקע

UI / UX - חוויית משתמש וחוויית עיצוב

משך המפגש:

הרצאה 1.5 שעות

המחיר:

UI / UX - חוויית משתמש וחוויית עיצוב

האם לחוויית העצוב ולחוויית המשתמש יש השפעה על הקידום שלנו ברשת?

איך קובעים מה היא חוויית משתמשים טובה?

מי מחליט?

האם גם כאן הרב קובע?

על טעם וריח - אפשר להתווכח?


1,800 ₪

מהי חוויית עיצוב ומהי חוויית משתמש והאם שתיהן חופפות?

bottom of page