top of page

בדיקת אתר מקיפה

בדיקת אתר מקיפה

בנית אתר וכלום לא קרה ??

אין תוצאות. אין מכירות. אין פניות. האתר לא מקודם ברשת.

יש לך צורך בליטוש קל, כיוונונים ושיפצורים ?

בפגישת זום אישית אחת [60 דקות] נעבור יחד על עמודי האתר שלך. ננתח את המבנה.

נזקק את הצרכים והמטרות שלך.

נדייק את הקהלים [הרוכשים והמתעניינים] שלך.

נעבור יחד על האתר שלך ונמצא את האזורים הבעייתיים בו.

ננטר תקלות ואלמנטים מעכבים.

ונגלה איך לגרום לקידום מיטבי של האתר שלך ברשת.

אנחה אותך מה עלייך לעשות כדי לשפר את ביצועי האתר שלך ברשת.

עלות המפגש - 550 ש"ח.

כולל: הקלטה, יעוץ, ליווי ותמיכה טלפונית למשך 30 יום.

bottom of page