top of page

אתרים לעורכי דין - Websites for Lawyers

הקמת אתר לעורך דין זה לא דבר של מה בכך. האתר חייב להציג את עורך הדין באופן הטוב והנכון ביותר, להציג את  בקיאותו בתחום, ולשקף ללקוחות הקצה עד כמה יצאו נשכרים.

באתר מהסוג הזה חשוב לי שהגולש ידע שפנה למשרד הטוב ביותר, שבוודאות רבה יעניק לו את הטיפול הטוב ביותר ויביא לפתרון מהיר בענייניו.

רב האנשים פונים לעורכי דין בשעת משבר, ולכן חשוב להשרות על הפונים, כבר מהרגע הראשון*, בטחון, אמון וסמכותיות.

*ברשת, רצוי לזכור, אין לנו באמת רגע שלם להרשים את הגולשים שלנו, יש לנו פחות מ-5 שניות.

bottom of page