top of page

אתרים רב לשוניים  - Multilingual Sites 

אתרים רב לשוניים הם אתרים מורכבים במיוחד, הדורשים תשומת לב מיוחדת וטיפול כירורגי בכל שפה בנפרד.

 

כיוון שהם פונים לקהלים שונים, שלהם מאפייני תרבות והתנהגות שונים, דרושה התייחסות שונה לכל שפה.

בסופו של דבר אתרים רב-לשוניים אמורים לתת לכל אחד מהקהלים האלה [למרות ההבדלים והפערים העצומים ביניהם] את ההרגשה שהגיעו הביתה.

כאן אני מאפשרת לך הצצה אל כמה אתרים מהסוג הזה.

bottom of page