top of page

אתר אירועים ופעילויות למפוני קיבוץ דורות 

אתר אירועים ופעילויות למפוני קיבוץ דורות 

הפניה של חברת Wix ושל המועצה הישראלית להתנדבות אלי להקים אתר [טמפלט] למפוני קיבוץ דורות, השוהים במלונות, כדי שישמש אותם בשעות הפנאי, וישמש תבנית, שתופנה גם למלונות אחרים שמארחים מפונים, מעודדת אותי מעט בימים האלה, של מלחמה נוראית עם מועקה גדולה, שמפוררת ומחוררת את הלב.


רותי זוטא מצוות ערב"ה [עזרה ראשונה בטכנולוגיה ובהטמעה] של חברת וויקס, יחד עם תמר ותמר מהמועצה הישראלית העבירו את החומרים הדרושים, ואני רק ערבבתי, מהלתי, מרקתי וליטשתי, עד שיצא אתר בדיוק כמו שהם רצו.


לפני שבוע העלנו את האתר לרשת, והבוקר נפגשנו להדרכה. ולמרות שתמיד ברגעים האלה, אני מרגישה צביטה בלב - כי הפרידה [תמיד תמיד] קצת כואבת. הפעם הזו החור שבלב גדול יותר מהצביטה, שכמעט ולא הורגשה...

ובמקומה - התרגשות עצומה, כאילו קרן אור אחת הבקיעה והאירה את הבור העמוק שבלב, גם בימים הקשים מנשוא האלה.


ולצד התודות לכל העושים במלאכה, לחברת וויקס המדהימה! למועצה הישראלית להתנדבות, לרותי זוטא, לשני נחשון, לאורלי גולן מוויקס, ולשתי התמריות מהמועצה הישראלית, ולעוד רבים אחרים [שאולי שכחתי] 


ו... גם איחולים [איך אפשר שלא] למפונים:


אני מאחלת לכם ולחברים שלכם שלא תעשו שימוש באתר, שתחזרו לבתיכם במהרה ושכולנו נחזור לשיגרה משעממת שתאפיל [אם בכלל אפשר לדמיין את זה] על הבור העמוק שנפער לכולנו בלב.


מראש אומרת - מסיבות מובנות, זה אתר סגור, לא כל אחד יכול או רשאי להכנס אליו. לא עכשיו. לא בימים הקשים האלה.


bottom of page