top of page
רקע

מפגש בנושא השפעת הרשת על חיינו

משך המפגש:

הרצאה 1.5שעות

המחיר:

מפגש בנושא השפעת הרשת על חיינו

נקודות המפגש שלנו עם הרשת.


הרגלי הצריכה והגלישה שלנו. חלוקת הקשב. ניהול הזמן. האינטסיביות. החסרונות והיתרונות הגדולים.

 

האם אנחנו קונים יותר או פחות?


מפגש אינטראקטיבי מרתק על השינויים הדרמטיים שהכניס העולם הדיגיטלי לחיינו.

המפגש מלווה באנקדוטות מעניינות מחיי היומיום שלנו.

1,500 ₪

השינויים  הטכנולוגיים הדרמטיים והשפעתם על חיי היומיום שלנו

bottom of page