... ... טווה מילים | 054-3050581 | הדרכה לניהול אתר מרכז קורן
gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // Set the user ID using signed-in user_id.